Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc MT1576

MT1576 là Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc có màn hình màu. Nó có màn hình kép với giá trị MAX hiển thị ở phía dưới, rất lý tưởng cho các cuộc trình diễn trước và sau khi so sánh lớp phủ Low-E và các sản phẩm phim & kính cách nhiệt. MT1576 cũng có một con trỏ laser tạo thành một vòng tròn để hiển thị diện tích thực tế được đo bằng nhiệt kế (vòng tròn sẽ giãn ra hoặc co lại khi bạn di chuyển xa hơn hoặc gần hơn đến mục tiêu của mình).   Các tính năng khác của MT1576 là tỷ lệ khoảng cách đến mục tiêu ấn tượng là 12:1, màn hình có đèn nền đầy đủ màu sắc, dễ dàng chuyển đổi giữa độ C và độ F và báo động nhiệt độ thấp và cao.