RC3175: Máy đo trở kháng bề mặt

Xuất xứ           : USA

Nhà sản xuất : EDTM

Giá                  : 899 USD

Công dụng    : Dùng đo trở kháng bề mặt kính, phim, tấm thu quang năng, gương xe hơi, tủ đông, bếp từ, v.v…