CM1030: MÁY KIỂM LỚP TRÁNG PHỦ LOW-E

$3,961,000.00

CM1030          : MÁY KIỂM LỚP TRÁNG PHỦ LOW-E

Xuất xứ           : USA

Nhà sản xuất : EDTM

Giá                  : 170 USD

Công dụng     : Kiểm tra kính có đúng là kính low-e hay không