Camera 360 độ Hàn Quốc

Giá: 9.500.000 VNĐ
Thị trường: 12.000.000 VNĐ
Tiết kiệm: 2.500.000 VNĐ (21%)