AE3600: Máy dò lớp tráng phủ Low-E

Xuất xứ           : USA

Nhà sản xuất  : EDTM

Công dụng     :  Máy dò AE3600 kiểm tra kính có đúng là kính Low-E hay không. Máy dò mặt Low-E bằng phương pháp tiếp xúc trên một mặt bất kỳ của kính đơn. Nếu tấm kính đã gia công  thành phẩm là kính dán hoặc kính hộp thì cần phải sử dụng máy GC3200 để dò mặt Low-E. AE3600 thường được các nhà gia công kính, cửa kính sử dụng