WE2500 | Đồng hồ đo năng lượng cửa sổ

Đồng hồ đo năng lượng cửa sổ trình bày hiệu suất SHGC của kính ngay trước mắt khách hàng. Trượt mẫu kính vào lỗ của máy đo, và Tỷ lệ truyền tia UV, Độ truyền ánh sáng khả kiến ​​và  hiệu suất SHGC sẽ được hiển thị ngay lập tức.

  • Theo số hiệu suất UV, cụm từ “Bảo vệ chống phai màu” nhắc nhở khách hàng rằng cửa sổ của bạn sẽ bảo vệ những vật dụng có giá trị của họ khỏi tác hại của tia UV.
  • Theo số liệu Hiệu suất hiển thị, cụm từ “Ánh sáng tự nhiên” nhắc nhở khách hàng rằng cửa sổ của bạn vẫn có thể đón ánh sáng tự nhiên dễ chịu ngay cả khi chặn những tia nắng có hại.
  • Theo số liệu của SHCG, cụm từ “Chi phí sưởi ấm và làm mát” đưa cuộc thảo luận trở lại với đồng đô la toàn năng, nhắc nhở họ rằng sản phẩm cửa sổ của bạn sẽ giúp họ tiết kiệm được nhiều tiền hơn.