SS2450 | Máy đo quang phổ mặt trời

Máy đo quang phổ mặt trời

Kể toàn bộ câu chuyện về hiệu suất của kính, cửa sổ hoặc phim của bạn

Các máy đo khác trên thị trường hiện nay không thể đo được nhiều dải quang phổ mặt trời như thiết bị SS2450. Các máy đo khác này biểu thị hiệu suất dựa trên dải nhỏ hơn, dẫn đến lỗi. SS2450 sử dụng quang học được cấp bằng sáng chế có khả năng sao chép gần như toàn bộ quang phổ mặt trời thông qua vùng cận hồng ngoại và hiển thị hiệu suất này bằng sáu số liệu hiệu suất:

  • Truyền tia cực tím
  • Sự truyền ánh sáng nhìn thấy được
  • Truyền hồng ngoại (900 đến 1000nm)
  • Truyền hồng ngoại (780 đến 1700nm+)
  • Tổng thể truyền năng lượng mặt trời
  • Hệ số trọng lượng thiệt hại