AE1601: Máy kiểm tra lớp tráng phủ Low-E

Xuất xứ           : USA

Nhà sản xuất  : EDTM

Công dụng     : Kiểm tra kính có đúng là kính Low-E hay không. Máy dò mặt Low-E bằng phương pháp tiếp xúc trên một mặt bất kỳ của kính đơn hoặc kính đôi. Nếu tấm kính đã gia công thành phẩm là kính dán nhiều lớp thì cần phải sử dụng máy GC3200 để dò mặt Low-E. AE1601 thường được các nhà gia công kính, cửa kính sử dụng