GC3200: Máy kiểm tra độ dầy kính đơn, kính hộp và dò tìm mặt tráng phủ Low-E

Xuất xứ           : USA

Nhà sản xuất : EDTM

Giá                    : 1724 USD

Công dụng    : Máy kiểm tra độ dầy kính đơn, kính hộp và dò tìm mặt tráng phủ Low-E tích hợp trọn bộ.