Khăn lau kính không bám lông (micro-fiber)

Giá: 45.000 VNĐ
Thị trường: 70.000 VNĐ
Tiết kiệm: 25.000 VNĐ (36%)