Camera tích hợp 4 mắt cảm biến de PZ600

Giá: 2.000.000 VNĐ
Thị trường: 2.200.000 VNĐ
Tiết kiệm: 200.000 VNĐ (9%)