Phim bảo vệ nhà kính

Phim bảo vệ nhà kính Johnson dùng cho cao ốc, nhà ở và văn phòng được sản xuât bởi Tập Đoàn Johnson Window Films Inc., có trụ sở tại 20655 Annalee Ave, Carson, California, USA. ( www.johnsonwindowfilms.com.)  Những năm thập kỷ 50,60 phim bảo vệ Johnson được Tập đoàn sản xuất với mục đích quân sự của Mỹ là bảo vệ xe ô tô, tòa nhà an ninh của Mỹ, sau này Johnson chuyển sang phục vụ an toàn cho đời sống con người.

 

đặt lịch dán phim

HOTLINE : 0902 519 968