Phim bảo vệ nhà kính

Phim bảo vệ nhà kính trong suốt Johnson dùng cho tòa nhà được sản xuât bởi Tập đoàn Johnson Window Films Inc., có trụ sở tại 20655 Annalee Ave, Carson, California, USA. ( www.johnsonwindowfilms.com.)  Những năm thập kỷ 50,60 phim bảo vệ Johnson được Tập đoàn sản xuất với mục đích quân sự của Mỹ là bảo vệ xe ô tô, tòa nhà an ninh của Mỹ, sau này Tập đoàn chuyển sang phục vụ an toàn cho đời sống con người.

 

đặt lịch dán phim

HOTLINE : 0902 519 968