Tẩy Dầu Sơn Xe Pika Oil Remover

  • Chuẩn bị hoàn hảo cho Pika Pika Rain Ceramic Coating
  • Loại bỏ dầu mỡ cứng đầu mà rửa xe không thể rửa sạch
  • Gắn lớp phủ ceramic mới vào xe một cách chắc chắn
  • Ứng dụng dễ dàng
  • Hoàn thiện với chất lượng chuyên nghiệp