Máy đo 2 thông số UV & Solar XM1400

Giá: 7.990.000 VNĐ
Thị trường: 8.900.000 VNĐ
Tiết kiệm: 910.000 VNĐ (10%)