Máy đo 2 thông số UV & Solar XM1400

8.900.000 VNĐ