Cung cấp và lắp đặt an toàn, bảo vệ nhà kính Đảo Hòn Tre, NhaTrang

Năm 2010

VINPEARL RESORT 1

Cung cấp và lắp đặt an toàn, bảo vệ nhà kính Đảo Hòn Tre, NhaTrang Năm 2010