Cung cấp và thi công dán phim an toàn bảo vệ toà nhà 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Hà Nội

Tháng 01/2015

Tòa nhà Lancaster- Công ty TNHH Minh Khang 1

Cung cấp và thi công dán phim an toàn bảo vệ toà nhà 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Hà Nội Tháng 01/2015