Dán phim cách nhiệt tòa nhà 37 Tôn Đức Thắng, Q1, TP HCM

Tháng 12.2006

SAI GON TRADE CENTER 1

 

 

Dán phim cách nhiệt tòa nhà 37 Tôn Đức Thắng, Q1, TP HCM Tháng 12.2006