Thi công và lắp đặt phim bảo vệ SEC04 141 Nguyễn Huệ, Q1, Tp HCM

Tháng 03/2014

Khách Sạn Rex(giai đoạn 1) 1

Thi công và lắp đặt phim bảo vệ SEC04 141 Nguyễn Huệ, Q1, Tp HCM Tháng 03/2014