Cung cấp và thi công dán phim bảo vệ khách sạn 141 Nguyễn Huệ, Q1, Tp HCM

Tháng 12/2014

Khách Sạn Rex (giai đoạn 2) 1

Cung cấp và thi công dán phim bảo vệ khách sạn 141 Nguyễn Huệ, Q1, Tp HCM Tháng 12/2014