Cung cấp và dán phim cách nhiệt tòa nhà 79 Nguyễn HữuThọ, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Tháng 04.2014

Cty Lưới Điện Cao Thế Miền Trung 1

Cung cấp và dán phim cách nhiệt tòa nhà 79 Nguyễn HữuThọ, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng Tháng 04.2014