Cung cấp và lắp đặt phim bảo vệ SEC 04 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7, Tp HCM

Tháng 11/2014

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng ( Crescent Plaza ) 1

Cung cấp và lắp đặt phim bảo vệ SEC 04 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7, Tp HCM Tháng 11/2014